http://forum.guns.ge/

FBI-Miami shoot-out
http://forum.guns.ge/viewtopic.php?f=49&t=1324
Page 2 of 2

Author:  Shooter [ 10 Jun 2008, 12:45 ]
Post subject:  Re: 4626

კახი wrote:
თანაც ერთი ხელით გადატენაო რემინგტონი. ალბათ დაჭრილი იყო და შესაბამისად ერთი ხელით ისროდა.


კახი ხელში იყი დაჭრილი. წერია თემაში :wink:

Author:  SPEC [ 19 Jul 2014, 17:49 ]
Post subject:  Re: FBI-Miami shoot-outAuthor:  SPEC [ 16 Apr 2015, 11:44 ]
Post subject:  Re: FBI-Miami shoot-out

მალადეც ამას , დილაადრიან ასეთი მშვიდი და გაწონასწორებული ქმედება

Page 2 of 2 All times are UTC + 4 hours
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/