საქართველოს მსროლელთა გაერთიანების ფორუმი
It is currently 08 Dec 2022, 14:03

All times are UTC + 4 hours
Post new topic Reply to topic  [ 39 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
Author Message
 Post subject: Re: სიახლე კანონმდებლობაში, 2019.10.11
PostPosted: 28 Jul 2022, 13:43 
Offline
User avatar

Joined: 23 Nov 2007, 14:27
Posts: 2564
Location: Tbilisi
vaja74 wrote:
უკრაინის კონფლიქტს ომს რომ უწოდებს ამით შეგვიძლია გარკვეული დასკვნების გაკეთება.


კი, საკმაოდ ნორნმალური ტიპია, კაი მძიმე ბავშვობით, მოყოლილი აქვს, კინაღამ ბანდიტი გავხდიო:))))

_________________
http://flyfishingchronicles.blogspot.com/

100 მეტრის იქით არავის საქმეში არ ვერევი მე და ნურც ვინმე ჩაერევა ჩემ საქმეში.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: სიახლე კანონმდებლობაში, 2019.10.11
PostPosted: 29 Jul 2022, 13:20 
Offline
User avatar

Joined: 26 Apr 2007, 20:06
Posts: 3382
Location: Tbilisi
მეც მაქვს ნანახი რამოდენიმე, ესეც ნორმალური სიუჟეტი იყო.

_________________
Skill at arms is everybody's business. It is the proper concern of all free men. - Jeff Cooper.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: სიახლე კანონმდებლობაში, 2019.10.11
PostPosted: 29 Jul 2022, 15:29 
Offline
User avatar

Joined: 18 Sep 2005, 03:33
Posts: 11234
Location: თბილისი
ცნობისათვის მივდივართ სანებართვოში, და მესამე დღეს გაიცემა საბუთი.


აპლიკაცია ან SMS ჯერ არ არის.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: სიახლე კანონმდებლობაში, 2019.10.11
PostPosted: 01 Aug 2022, 12:38 
Offline
User avatar

Joined: 23 Nov 2007, 14:27
Posts: 2564
Location: Tbilisi
ბერო wrote:
ცნობისათვის მივდივართ სანებართვოში, და მესამე დღეს გაიცემა საბუთი.


აპლიკაცია ან SMS ჯერ არ არის.


დროს რამდენს იძლევიან მიტანა მოტანაზე? + ალბათ მაგ ნებართვაზე ტირის ხელმოწერაც საჭიროა ხო, ნუ როდის მიხვედი და წამოხვედი

_________________
http://flyfishingchronicles.blogspot.com/

100 მეტრის იქით არავის საქმეში არ ვერევი მე და ნურც ვინმე ჩაერევა ჩემ საქმეში.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: სიახლე კანონმდებლობაში, 2019.10.11
PostPosted: 01 Aug 2022, 14:18 
Offline
User avatar

Joined: 18 Sep 2005, 03:33
Posts: 11234
Location: თბილისი
არ ვიცი, მარაზმია. სხვანაირად იყო ჩაფიქრებული. და გამოვიდა ისე როგორც ყოველთვის :)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: სიახლე კანონმდებლობაში, 2019.10.11
PostPosted: 01 Aug 2022, 14:47 
Offline
User avatar

Joined: 23 Nov 2007, 14:27
Posts: 2564
Location: Tbilisi
ბერო wrote:
არ ვიცი, მარაზმია. სხვანაირად იყო ჩაფიქრებული. და გამოვიდა ისე როგორც ყოველთვის :)


არა რა, ეგეთი უკუღმართები რანაირად არიან, ან ერთმანეთი სად იპოვეს, ბუდეა რა


1. მესაკუთრის განცხადების საფუძველზე, შენახვის უფლებით რეგისტრირებული იარაღის შენახვის ადგილიდან ტირში ან სასროლეთში მიტანის და შენახვის ადგილზე დაბრუნების მიზნით სააგენტოს მიერ გაიცემა იარაღის დროებითი მოწმობა − ფორმა №5 (დანართი №7).
2. იარაღის დროებითი მოწმობა − ფორმა №5 (დანართი №7) უფლებას აძლევს მესაკუთრეს მოწმობით განსაზღვრულ ვადაში განახორციელოს მის სახელზე შენახვის უფლებით რეგისტრირებული არაუმეტეს ხუთი იარაღის ტირში ან სასროლეთში მიტანა და მათი შენახვის ადგილზე დაბრუნება. ამასთან, იარაღის მესაკუთრეს იარაღის გადატანის უფლება ეძლევა მხოლოდ იარაღის დროებითი მოწმობით იარაღის ტირში ან სასროლეთში მიტანისა და ტირიდან ან სასროლეთიდან შენახვის ადგილზე დაბრუნებისათვის განსაზღვრულ ვადაში.
3. იარაღის დროებითი მოწმობა − ფორმა №5 (დანართი №7) გაიცემა მესაკუთრის წერილობითი მოთხოვნიდან სამი სამუშაო დღის ვადაში. წერილობით მოთხოვნაში მესაკუთრემ უნდა მიუთითოს:
ა) მის სახელზე შენახვის უფლებით რეგისტრირებული იმ იარაღის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები, რომლის მიტანაც სურს ტირში ან სასროლეთში;
ბ) იარაღის ტირში/სასროლეთში გადატანის მისთვის სასურველი დრო (წელი, თვე, დღე და საათი).
4. იარაღის დროებითი მოწმობა − ფორმა №5-ის (დანართი №7) I ნაწილს ავსებს სააგენტოს უფლებამოსილი თანამშრომელი, რომელიც მესაკუთრის მოთხოვნის, იარაღის შენახვის ადგილისა და ტირის/სასროლეთის ადგილმდებარეობის მიხედვით განსაზღვრავს:
ა) დროს (მაგრამ არაუმეტეს 12 საათისა), რომლის განმავლობაშიც პირს ეძლევა იარაღის ტირში/სასროლეთში გადატანის უფლება;
ბ) დროს (მაგრამ არა უმეტეს ტირში/სასროლეთში იარაღის მიტანისთვის განსაზღვრული დროისა), რომლის განმავლობაშიც პირს ეძლევა იარაღის შენახვის ადგილზე დაბრუნების უფლება. აღნიშნული დროის ათვლა იწყება ტირში/სასროლეთში მესაკუთრის ვიზიტის დასრულებიდან.
5. ტირის/სასროლეთის მფლობელის თანხმობის შემთხვევაში, იარაღის დროებითი მოწმობა − ფორმა №5-ით (დანართი №7) მესაკუთრეს შესაძლებელია მიეცეს გადასატანი იარაღისათვის განკუთვნილი ვაზნების ტირში/სასროლეთში გადატანის უფლებაც (ერთ ერთეულ იარაღზე არაუმეტეს 50 ვაზნისა).
6. ტირის/სასროლეთის მფლობელი (ან მის მიერ განსაზღვრული უფლებამოსილი პირი) ვალდებულია, იარაღის დროებითი მოწმობა − ფორმა №5-ის (დანართი №7) II ნაწილის შესაბამის გრაფაში მიუთითოს ტირში/სასროლეთში მესაკუთრის ვიზიტის დასრულების საათი, დღე, თვე, წელი და მოაწეროს ხელი.
7. მესაკუთრე ვალდებულია, ტირში/სასროლეთში ვიზიტის დასრულების შემდეგ, მაგრამ არაუგვიანეს იარაღის დროებითი მოწმობით განსაზღვრული დროისა, იარაღი და გამოუყენებელი ვაზნები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დააბრუნოს შენახვის ადგილზე.
8. ამ მუხლით განსაზღვრული წესით იარაღის გადატანისას მესაკუთრე ვალდებულია, თან იქონიოს იარაღის დროებითი მოწმობა და გადასატანი იარაღის სარეგისტრაციო მოწმობა. იარაღის დროებითი მოწმობით განსაზღვრული უფლების რეალიზებისას მესაკუთრე ვალდებულია დაიცვას იარაღის გადატანა-გადაზიდვისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესები.
9. ერთსა და იმავე პირზე იარაღის დროებითი მოწმობის − ფორმა №5-ის (დანართი №7) შემდგომი გაცემა დასაშვებია უკანასკნელად გაცემული იარაღის დროებითი მოწმობით − ფორმა №5-ით (დანართი №7) განსაზღვრული იარაღის ტირიდან ან სასროლეთიდან შენახვის ადგილზე დაბრუნების ვადის ამოწურვიდან არანაკლებ 7 სამუშაო დღისა.“.
3. დანართი №6-ის შემდეგ დაემატოს დანართი №7 თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2022 წლის 14 ივლისიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური

_________________
http://flyfishingchronicles.blogspot.com/

100 მეტრის იქით არავის საქმეში არ ვერევი მე და ნურც ვინმე ჩაერევა ჩემ საქმეში.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: სიახლე კანონმდებლობაში, 2019.10.11
PostPosted: 14 Oct 2022, 22:02 
Offline

Joined: 23 Sep 2005, 17:07
Posts: 7329
https://www.interpressnews.ge/ka/articl ... jRghVTBzm8

_________________
http://www.y o u t u b e .com/watch?v=YR5ApYxkU-U
ჰეკლერ კახი


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: სიახლე კანონმდებლობაში, 2019.10.11
PostPosted: 16 Oct 2022, 16:09 
Offline
User avatar

Joined: 03 Sep 2022, 15:02
Posts: 1
კახი wrote:
https://www.interpressnews.ge/ka/article/730581-iaragis-brunvis-kontrolis-mekanizmebi-icvleba?fbclid=IwAR2vVNaj_5jewMkz3snKkUNVfj1c2vNz9pEZBq_cvmAa5Yz5KjRghVTBzm8


ანუ ჩემი AR რომელიც 75 სმ არის სიგრძეში შენახვის უფლებით უნდა გავიფორმო რადგან 11.5' აქვს ლულა? :(
იმედია იმის საშუალებას მაინც მომცემენ რომ მარტო ლულა ვიყიდო და გამოვცვალო....


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: სიახლე კანონმდებლობაში, 2019.10.11
PostPosted: 17 Oct 2022, 08:55 
Offline
User avatar

Joined: 18 Sep 2005, 03:33
Posts: 11234
Location: თბილისი
გამარჯობა.
კი, ასეა, გვქონდა ეგ შეტავაზება რომ AR15-ზე თუ კი ზომა 60-ზე მეტი იყო ნება დაერთოთ ტარებაზე, ,
გავზომეთ, ვიმსჯელეთ და დაგვეთანხმნენ,
მერე უცებ შეცვალეს. ლულის შეცვლა არაა პრობლემა, მაგრამ ჯერ მოიცადე.
ვნახოთ რა გამოვა.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 39 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3

All times are UTC + 4 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Geo KBD Powered by code.ge