http://forum.guns.ge/

თქვენი აზრი მაინტერესებს. რა ვუყოთ დამუხტვის ლეგალიზაციას.
http://forum.guns.ge/viewtopic.php?f=118&t=4160
Page 15 of 15

Author:  ბერო [ 02 Sep 2016, 18:19 ]
Post subject:  Re: თქვენი აზრი მაინტერესებს. რა ვუყოთ დამუხტვის ლეგალიზაცია

ვაჟა - 0 წინსვლა, ან უფრო უკუსვლა.

Page 15 of 15 All times are UTC + 4 hours
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/